Producten

Geneesmiddelen

Als leverancier aan de ziekenhuisfarmacie distribueert
Added Pharma de volgende 5 in Nederland geregistreerde geneesmiddelen: Clindamycine (RTA), Fenylefrine, Tavegyl, Xaluprine en Xromi.

Nederlandse registratie

Distributeur Benelux

Producten

Onze Geneesmiddelen

Onder de Added Pharma geneesmiddelen valt een geneesmiddel uit de antihistaminica groep en een oplossing voor injectie uit de groep van adrenerge en dopaminerge middelen. Ook zijn er twee orale suspensies speciaal voor de behandeling van kinderen met ALL of sikkelcelziekte en is er een unieke RTA antibiotica oplossing voor infusie.

Contact

Meer informatie?