Geneesmiddelen

Fenylefrine

Fenylefrine Added Pharma
100 ug/ml, oplossing voor injectie

RTU Ampullen

RTU Flacon

Added Pharma

Fenylefrinehydrochloride

Fenylefrine Added Pharma

Is een parenteraal geneesmiddel behorende tot de groep van adrenerge en dopaminerge middelen.

Added Pharma

Verpakking

Fenylefrine Added Pharma 100 microgram/ml is beschikbaar in de volgende presentaties:

Ampullen van 10 ml (één ampul bevat 1000 microgram fenylefrine)

Injectieflacon van 50 ml (één injectieflacon bevat 5000 microgram fenylefrine)

Fenylefrine Added Pharma 100 microgram/ml is in het register ingeschreven onder nummer RVG 117236

Added Pharma

Therapeutische indicaties

Fenylefrine Added Pharma is geregistreerd voor de behandeling van lage bloeddruk die op kan treden bij verschillende typen van anesthesie (verdoving).

Downloads

Bijsluiter en SmPC

Bijsluiter

Fenylefrine Added Pharma 100 ug/ml, oplossing voor injectie

SmPC

Fenylefrine Added Pharma 100 ug/ml, oplossing voor injectie

Contact

Meer informatie?